Nadační fond Kopretina

Nadační fond Kopretina je zřízen za účelem podpory a zvyšování úrovně výchovné a vzdělávací práce MŠ speciální, ZŠ speciální, Praktické školy a Dětského domova, Vřesovice 243 zejména v těchto směrech:

Číslo účtu: 35-4597310287/0100